Is Mijn Bedrijfsafval Scheiden ➡️ 11 BEWEZEN FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo beperkt toevallig te behouden en je zult opmerken dat het financieel voordelig is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Is Mijn Bedrijfsafval Scheiden

Kies uit uit het ruimste aanbod afvalcontainers en koop de beste ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de rest container gooi je je reeds het niet niet-recyclebare vuil die je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, en vensterglas horen geen in de rest container. Eveneens voor PMD scheiden hebben ons de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromingen dat binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromingen mogen meestal apart ingezameld zijn. Dat is goed betreffende het natuur en de geldtas.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal er steeds restafval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je zult merken dat deze economisch gunstig is. Met afval heel zoveel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de de afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen vuil die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren geen in de het restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven goederen nogmaals te benutten indien dat het mag.

Wat kost een een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom, de afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd moet worden zijn. Je vindt alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Is Mijn Bedrijfsafval Scheiden:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Is Mijn Bedrijfsafval Scheiden

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te schatten welke grootte het goed bij je aansluit? Neem dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je achteraf niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Is Mijn Bedrijfsafval Scheiden

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers assortiment met containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Is Mijn Bedrijfsafval Scheiden

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw container bij de verlangde locatie staan. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je je vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het door het volume en ook gewicht heel veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kan daarom flink besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij je bedrijf veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten waardoor je het nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij ons. Jij hebt de selectie van één container met 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de afval kiest jij op welke manier vaak ons de bak komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter een goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens de bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groen en bont glazen. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij je archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het papier exact erin . Als het documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgen zij nog in . Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij voor de bak te legen en het papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarin de container via het truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kan jij het documenten in de bak gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.