Is Een Tent Restafval Bij De Avri 🔴 6 OPZIENBARENDE FEITJES

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog deze stroom van afval zo beperkt eventueel te houden en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Door vuil heel mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Is Een Tent Restafval Bij De Avri

Selecteer bij het grootste ruimste aanbod containers en bestel de beste ideale container voor je restvuil. In de rest afvalcontainer werp je al het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen niet in de de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren beschikken wij het correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromingen dat in bedrijven ontstaan. Die afvalstromen mogen vaak gescheiden ingezameld worden. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil ook sorteert, er gaat altijd restvuil blijven bestaan. Poog deze afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je zal merken dat dit financieel gunstig is. Via afval heel zoveel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo minimaal toevallig restafval over. In de container gooi je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel beschreven goederen nogmaals te benutten waar dat lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven van afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd moet worden. Jij vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van groene kracht. Restafval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Is Een Tent Restafval Bij De Avri:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Is Een Tent Restafval Bij De Avri

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes stappen.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen die grootte het goed bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer legen of regulier een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect helder is. Zo kom je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Is Een Tent Restafval Bij De Avri

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoor mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Is Een Tent Restafval Bij De Avri

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd moet te zijn. Zo ken je daarom vast dat je jouw vuilnis steeds weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele contracten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het je glasverval op ons. Je hebt de keuze uit één container van tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent ons het container komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel energie om glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil tussen wit, bruine, groen en gemengd glazen. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn op een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of verbinding .

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het document exact doorheen . Als de papieren al binnen de container zijn, krijgen ze meer bij . Onze bestuurder komt eens zoveel tijdstip bij voor de container ledigen en het documenten plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin de bak door de truck zelf is opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun jij de papieren in het container gooien. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.