Ilva Bedrijfsafval ☑️ 11 VREEMDE ZAKEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens restafval blijven bestaan. Probeer het afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je zult zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ilva Bedrijfsafval

Selecteer bij het grootste grootste aanbod containers en koop de beste ideale container voor je je restvuil. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen geen in het container. Tevens voor PMD scheiden beschikken we de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromingen dat in ondernemingen ontstaan. Deze stromingen mogen meestal gescheiden verzameld geraken. Het is verbeterd betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig zijn. Poog het afvalstroompje heel minimaal eventueel te bewaren en je zult merken dat dit economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare vuil dat je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet binnen de rest container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het streefdoel vermeld producten opnieuw te gebruiken als dat kan.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven van afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van container en hoe vaak de container geleegd moet worden worden. Je ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een openbare plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen vrij tijdens de verbranding die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Ilva Bedrijfsafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Ilva Bedrijfsafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten welke omvang het goed bij je aansluit? Pak dan snel contact op met een van onze experts. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie helder is. Zo ben je naderhand geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Ilva Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Ilva Bedrijfsafval

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste locatie staan. U beslist zelf de gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je je afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het ruimte en massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Jij kan daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Koop het beste bakken voor het je glasverval op ons. Je heeft de selectie van een bak van 240 liters en van 900 liter. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maand en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent ons de container zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost kost veel kracht om glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens het verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet in het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het document precies erin . Als de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand ze nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal tijdstip bij voor het container legen en de documenten plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kun je het papieren in het container gooien. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op transport is, loop jij niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.