Huren Van Een Afvalcontainer ➡️ 6 SIMPELE TRUCS

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroompje heel minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat het financieel voordeelgevend is. Via afval zo veel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Huren Van Een Afvalcontainer

Kies uit van het grootste ruimste assortiment containers en bestel het beste container geschikt voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen afval dat je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet in de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren bezitten ons het geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Dit stromen kunnen vaak afzonderlijk verzameld geraken. Dat is beter betreffende het milieu natuur en het portemonnee.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er telkens restafval blijven voorkomen. Tracht deze afvalstroom heel beperkt eventueel te houden en je gaat zien dat het economisch gunstig is. Door afval heel veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de afvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet in de de rest container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld artikelen opnieuw te aanwenden waar het mag.

Wat kost een rolcontainer bedrijfsafval?

De prijzen van containers zijn afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van grootte van de container en hoe vaak de container geledigd dient geraken. Je ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke stoffen los gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Huren Van Een Afvalcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Huren Van Een Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen wat omvang het beste bij je past? Haal dan even verbinding op met een van onze experts. Met onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je later geen voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Huren Van Een Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je je organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Huren Van Een Afvalcontainer

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je je vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel als we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit één container van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kies jij hoe vaak wij de bak komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het veel kracht voor het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er op één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het document precies erin past. Wanneer de papieren eenmaal binnen de container zitten, krijgt ze nog bij . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijd bij voor het container te ledigen en het papier plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klep in het deksel kun je de documenten in de bak werpen. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.