Huishoudelijk Afval ➡️ 8 VERRASSENDE HACKS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Tracht dit afvalstroompje dus beperkt eventueel te houden en je zult merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Huishoudelijk Afval

Kies uit de grootste gamma rolcontainers en bestel de meest geschikte container voor je je restvuil. Binnen het container gooi je je al het onrecyclebare vuil die je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas passen geen binnen het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren bezitten we de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromingen dat binnen ondernemingen voortkomen. Deze stromen kunnen vaak gescheiden verzameld zijn. Dit is verbeterd betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je zal merken dat het economisch voordeelgevend is. Via vuil dus veel toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. In het afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare vuil die je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet binnen het restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het bedoeling beschreven goederen opnieuw te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor?

De tarieven voor prijzen van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd container geledigd moet worden. U ontdekt elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Huishoudelijk Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Huishoudelijk Afval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te bepalen welke grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een extra legen of regulier een formaat ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde andere rolcontainer betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand geen voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Huishoudelijk Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Huishoudelijk Afval

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer afval je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht dan glaswerk te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze van één container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is is al een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies jij op welke manier frequent ons de container zullen komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen blank, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim papier? Kies voor dossiervernietiging van ons . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waarin het document precies erin past. Wanneer de papieren al binnen het container zitten, krijgen niemand ze nog in handen. Onze bestuurder komt eens zoveel tijdstip langs om het bak legen en het documenten plekke vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan jij het papieren in de container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.