Huis Van Containers 🔴 7 VERBAZENDE TIPS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroompje zo beperkt eventueel te houden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Door vuil zo veel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Huis Van Containers

Selecteer van het meest uitgebreide assortiment containers en bestel de de meest geschikte container voor je overblijvend afval. In de container werp je al het de onrecyclebare vuil dat je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas horen geen in de de container. Eveneens betreffende PMD verdelen beschikken we het juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen dat binnen firma’s vrijkomen. Die stromen kunnen meestal gescheiden verzameld zijn. Het is verbeterd aangaande het milieu milieu en het geldbeugel.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je afval eveneens verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval dus beperkt eventueel te bewaren en je zult zien dat het economisch gunstig is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus min toevallig overblijvend afval over. In de het afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven producten opnieuw te aanwenden indien dat kan.

Wat kost een een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven van rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van het afvalstroom, de omvang van rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container geledigd moet worden zijn. U vindt je ieder kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van groene energie. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Huis Van Containers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Huis Van Containers

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te bepalen die omvang het perfect bij je aansluit? Pak dan snel contact op met één van onze specialisten. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij juist wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je later geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Huis Van Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Huis Van Containers

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je container bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaat van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval door het volume en ook gewicht veel plaats in de bedrijfsafval op. Jij kan dus heel besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet om te recyclen. Ook kost het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer containers makkelijk verandert.

De juiste container voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit een bak met 240 liter en van negenhonderd liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent ons de container zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter een prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij de bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en bont glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de de vorm van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies erin past. Wanneer het documenten eenmaal binnen het bak zitten, krijgen zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in tijd langs om de container te legen en de papier ter plekke vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kan jij het documenten in de container werpen. Jij heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.