Hrm Afvalcontainers ✔️ 5 VERBAZENDE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je zult opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hrm Afvalcontainers

Kies bij de meest uitgebreide gamma afvalcontainers en koop de beste beste rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen vuil dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en ruiten passen niet in het afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren hebben ons het juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromingen dat bij ondernemingen ontstaan. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk opgehaald geraken. Het is beter voor het milieu natuur en het geldtas.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval ook verdeelt, er gaat telkens overblijvend afval blijven zijn. Probeer het afvalstroompje zo beperkt eventueel te bewaren en je gaat merken dat dit economisch voordelig is. Via afval zo mogelijk toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min eventueel restvuil over. In het container gooi je je al het niet niet te recyclen vuil dat je geen meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen binnen de rest container.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. In de het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel vermeld goederen opnieuw te aanwenden indien het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geleegd dient geraken. U ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van groene kracht. Restafval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties los tijdens de verbranding die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Hrm Afvalcontainers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Hrm Afvalcontainers

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen welke maat het beste bij je past? Neem dan even contact op met één van onze experts. Met onze jarenlange kennis met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer legen of regulier een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Hrm Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Hrm Afvalcontainers

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur je afvalcontainer op het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder het te scheiden pakt het door het ruimte en ook gewicht veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het is tevens compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder energie dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor je glasafval op onze dienst. Je heeft de selectie uit één bak met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kies je hoe frequent ons het container komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuw glas. Bij de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet in het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent veel afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier precies erin . Wanneer het papieren al binnen het container zijn, krijgt zij nog in . Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij voor het container legen en het documenten plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Je heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.