Hoeksema Containerverhuur 🔴 3 VREEMDE HACKS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds restafval blijven bestaan. Poog dit afvalstroom zo minimaal mogelijk te bewaren en je gaat zien dat deze financieel gunstig is. Via afvalstoffen zo veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hoeksema Containerverhuur

Kies van de ruimste gamma rolcontainers en bestel het ideale afvalcontainer voor je restafval. In de het restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en glas horen niet in de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen beschikken ons de geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromingen welke binnen bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is beter voor het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal er altijd restafval blijven voorkomen. Probeer dit afvalstroompje dus minimaal mogelijk te behouden en je zal zien dat het geldelijk voordelig is. Met afval heel veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig restafval over. In de de rest restafvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afval welke je geen meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas passen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel bedoeling omschreven goederen weer te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers afhankelijk afhankelijk van het afvalstroom, de grootte grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd moet zijn. Je ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van duurzame stroom. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties los in de verbrandingsproces die in meer of mindere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Hoeksema Containerverhuur:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Hoeksema Containerverhuur

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag kiezen voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen welke omvang het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere andere container aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf geen voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Hoeksema Containerverhuur

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, maar ook op kantoren mag je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Hoeksema Containerverhuur

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je container op het verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe goed dat zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het door de ruimte en ook massa heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kunt dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie dan glazen om te maken van verse materialen.

Ontstaat daar op je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat jij het aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Koop de beste bakken voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent wij het container komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook in veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het papier exact erin . Wanneer de papieren al binnen de container zitten, krijgen niemand ze meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip langs voor het container ledigen en het documenten ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Je heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief geen op het transport is, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.