Hoe Lang Mag Een Container Blijven Staan ✔️ 9 VREEMDE FEITJES

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je zult opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Via afval dus veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hoe Lang Mag Een Container Blijven Staan

Selecteer bij het grootste meest uitgebreide gamma containers en koop de beste meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de het afvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare afval die je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen geen binnen de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen bezitten wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen dat bij firma’s ontstaan. Dit afvalstromen kunnen dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Het is verbeterd voor het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens scheidt, er gaat telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom dus minimaal eventueel te behouden en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus veel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het het niet te recyclen afval welke je geen verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in het container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling omschreven producten nogmaals te aanwenden indien dat het mag.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom, de grootte van omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de de container rolcontainer geleegd dient worden. U vindt je alle kosten op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze typen vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Hoe Lang Mag Een Container Blijven Staan:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Hoe Lang Mag Een Container Blijven Staan

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal treden.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te bepalen die maat het perfect bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze specialisten. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een maatje grotere? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Zo ben je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Hoe Lang Mag Een Container Blijven Staan

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen te te zamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit je vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Hoe Lang Mag Een Container Blijven Staan

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom zeker dat je jouw afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel minder als wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of ander document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen in je afvalkosten. Het is tevens volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie dan glaswerk om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze van één container van 240 liter en van 900 liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en dit worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent ons de container komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het veel kracht om glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Er zit meestal circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen we onderscheid onder wit, bruine, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jouw dossiers niet in de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer het documenten al in de bak zijn, krijgt zij meer bij . Onze chauffeur arriveert eens in de tijd langs om de container te legen en de documenten ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij de documenten in de container werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.