Hoe Lang Mag Een Afvalcontainer Op De Openbare Weg Staan ➡️ 7 SIMPELE FEITJES

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje heel beperkt eventueel te behouden en je zal opmerken dat het economisch voordelig is. Met afvalstoffen dus veel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hoe Lang Mag Een Afvalcontainer Op De Openbare Weg Staan

Kies uit het grootste grootste assortiment rolcontainers en koop de beste ideale rolcontainer voor je je restvuil. In de de container werp je reeds de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet in de container. Tevens voor PMD sorteren beschikken wij het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande alle afvalstromen die bij firma’s voortkomen. Deze afvalstromen kunnen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is verbeterd betreffende het natuur en het geldbeugel.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je vuil eveneens sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer dit afvalstroompje heel klein eventueel te houden en je zal zien dat deze financieel voordeelgevend is. Met afval zo zoveel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus zo weinig toevallig restvuil over. In het container gooi je je reeds de niet te recyclen afval die je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten passen geen binnen de container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel vermeld artikelen opnieuw te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven kosten van rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de afvalcontainer geledigd moet zijn. Jij vindt je alle kosten op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los tijdens de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Hoe Lang Mag Een Afvalcontainer Op De Openbare Weg Staan:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Hoe Lang Mag Een Afvalcontainer Op De Openbare Weg Staan

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten die omvang het perfect bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of standaard een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken variëren per afvalsoort, grondstof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je later nooit voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Hoe Lang Mag Een Afvalcontainer Op De Openbare Weg Staan

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je containers minder vlug vol. Daarnaast is het apart houden uit uw afval ook beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Hoe Lang Mag Een Afvalcontainer Op De Openbare Weg Staan

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je jouw afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat zal zijn voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval door het ruimte en ook massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kan dus heel besparen in je kosten voor afval. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder kracht dan glazen te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit een bak van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak ons de container zullen komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij het verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er op één veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer de documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen zij nog in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijd langs voor de bak legen en het papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij de papieren in het container gooien. Jij heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.