Hoe Laat Container Aan De Weg 🔥 7 MAKKELIJKE HACKS

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom dus klein eventueel te bewaren en je zal opmerken dat het geldelijk gunstig is. Met vuil dus zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hoe Laat Container Aan De Weg

Selecteer van de meest uitgebreide aanbod rolcontainers en koop het beste afvalcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas horen geen binnen het container. Tevens voor PMD sorteren bezitten we het correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen welke binnen bedrijven vrijkomen. Deze stromingen mogen meestal gescheiden ingezameld geraken. Het is goed voor het natuur en de geldbeugel.

Wat kan er in zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afval eveneens verdeelt, er zal steeds restafval blijven zijn. Probeer het stroom van afval dus klein eventueel te houden en je zal zien dat deze economisch voordelig is. Met afval zo mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel minimaal toevallig restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je je reeds de niet te recyclen vuil welke je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet binnen de afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de bedoeling vermeld artikelen opnieuw te benutten als dat lukt.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van grootte van afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet worden. Jij vindt je ieder prijzen op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij gedurende de verbranden die in minstens of geringere mate toch in het natuur belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Hoe Laat Container Aan De Weg:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Hoe Laat Container Aan De Weg

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te schatten wat omvang het goed bij je aansluit? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo kom je naderhand geen voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Hoe Laat Container Aan De Weg

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het apart houden van je vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Hoe Laat Container Aan De Weg

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je dus vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel minder indien we afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Los doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat is ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel minder kracht dan glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Jij hebt de selectie uit één container van 240 liters en van 900 liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kies je op welke manier vaak ons het container zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter een goede grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken maken wij verschil tussen wit, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er op één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de de papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het document precies erin past. Als het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen zij nog in . Onze chauffeur arriveert eens zoveel tijd langs voor het bak te ledigen en het documenten plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan jij het papieren in de container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.