Herena-Afvalbakken.Nl ᐅ 5 VERBIJSTERENDE FEITEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit financieel voordelig is. Door vuil heel veel eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Herena-Afvalbakken.Nl

Kies van de grootste assortiment rolcontainers en koop het beste afvalcontainer voor je restvuil. In de het container werp je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas passen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken we de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen dat in ondernemingen ontstaan. Dit stromen kunnen meestal apart ingezameld zijn. Dit is beter voor het milieu leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen tevens scheidt, er gaat altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval zo minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat deze geldelijk voordelig is. Met afval dus veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel minimaal mogelijk restvuil over. In het container gooi je reeds het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis in de rest container.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de doel beschreven producten opnieuw te benutten waar dat het mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De prijzen voor rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de afmeting van container en hoe vaak de container afvalcontainer geleegd dient worden. Jij vindt je ieder kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van groene stroom. Gemengd afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige substanties los tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Herena-Afvalbakken.Nl:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Herena-Afvalbakken.Nl

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag opteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten welke omvang het beste bij je past? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een meer lediging of regulier een maatje grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Zo ben je later nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Herena-Afvalbakken.Nl

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je afval ook goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Herena-Afvalbakken.Nl

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je daarom vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel als we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen pakt het door het ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte container voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de selectie uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 per maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak wij het bak komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht om glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groene en bont glazen. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de het papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het papier precies erin . Wanneer de documenten al in het container zijn, krijgen zij nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd bij voor de bak te ledigen en het papier ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kan jij de documenten in de bak werpen. Jij heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.