Heijmans Containerverhuur 🔥 4 OPVALLENDE WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Poog het stroom van afval dus klein eventueel te behouden en je zal merken dat het financieel voordelig is. Via afval dus mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Heijmans Containerverhuur

Kies bij het grootste meest uitgebreide aanbod containers en bestel de de beste beste container voor je overblijvend afval. In de rest container gooi je reeds het niet-recyclebare vuil welke je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen niet in het afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren bezitten we de geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen dat bij ondernemingen ontstaan. Dit stromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld geraken. Het is beter betreffende het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoezo prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil blijven zijn. Tracht deze afvalstroompje dus beperkt toevallig te houden en je zult merken dat dit economisch voordelig is. Met vuil zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over. In de rest restafvalcontainer werp je al het de niet te recyclen afvalstoffen die je niet meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen geen binnen het container.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel omschreven artikelen weer te benutten als dat het mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van containers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de de container container geledigd dient worden. U vindt alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate echter in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Heijmans Containerverhuur:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Heijmans Containerverhuur

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten die grootte het goed bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze specialisten. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij exact wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier kom je naderhand nooit voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Heijmans Containerverhuur

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval ook beter voor het het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Heijmans Containerverhuur

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uur je container op het gewenste plek staan. U bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu veel indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer afval je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het door het volume en ook massa veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op je onderneming veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit een container van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liter. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies je hoe vaak wij het bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel kracht om glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij de verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het document exact erin . Wanneer de documenten al binnen het bak zijn, krijgen zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens in de zoveel tijd bij voor de container te ledigen en de documenten ter plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kan jij het papieren in de bak werpen. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.