Hartog Container 🔥 4 SIMPELE ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval zo beperkt toevallig te bewaren en je zal merken dat dit financieel gunstig is. Met vuil dus veel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hartog Container

Selecteer uit het grootste grootste aanbod afvalcontainers en koop de beste ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de de rest afvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten passen geen binnen de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen die in bedrijven voortkomen. Dit stromen kunnen meestal gescheiden verzameld geraken. Het is goed aangaande de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens scheidt, er zal er altijd restvuil blijven voorkomen. Probeer het stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Met vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus min mogelijk restvuil over. Binnen de restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis in de het afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven goederen weer te benutten waar dat kan.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de het stroom van afval, de grootte van afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd dient geraken. Jij ontdekt alle tarieven op de de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele typen afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden toegepast voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties los in de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Hartog Container:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Hartog Container

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te ramen die maat het beste bij je aansluit? Pak dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Door onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer legen of standaard een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je naderhand geen voor nare onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Hartog Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Hartog Container

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer op het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het volume en ook massa heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kan dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van een container van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent wij de bak komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet in het papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het document precies doorheen . Als de papieren al in het bak zijn, krijgt niemand ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijd langs om de bak ledigen en het papier plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak via de truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan je het papieren in de bak gooien. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.