Grote Restafval Container Gad 🔥 13 BEWEZEN TIPS

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroompje zo minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat het economisch voordelig is. Door afvalstoffen dus veel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Grote Restafval Container Gad

Kies uit het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de het beste rolcontainer voor je je restvuil. In de het afvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare vuil dat je geen meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet binnen de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromingen welke binnen bedrijven vrijkomen. Deze stromingen kunnen vaak apart verzameld zijn. Dat is beter betreffende het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroompje dus minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat het financieel voordeelgevend is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus minimaal mogelijk restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds de niet te recyclen afval dat je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en glas horen niet in het afvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container voor?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroompje, de afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geleegd dient worden. U vindt je ieder kosten op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een openbare plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Grote Restafval Container Gad:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Grote Restafval Container Gad

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te schatten wat grootte het perfect bij je past? Haal dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Zo raak je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Grote Restafval Container Gad

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer divers assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis ook goed voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Grote Restafval Container Gad

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het gewenste locatie staan. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder als wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat is ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het volume en ook massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele contracten waardoor je de nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor glas restafval

Koop de beste containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze van één bak van 240 liter en van 900 liters. Er is is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kies jij hoe vaak ons de container zullen komen legen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij het bewerken maken wij verschil onder blank, bruin, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er op één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de de papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier exact erin past. Wanneer het papieren al binnen de bak zijn, krijgen niemand zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijd bij voor het bak te legen en de papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het container door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kun jij de documenten in de bak gooien. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.