Groningen Papier Container ᐅ 9 SIMPELE GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je gaat zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Groningen Papier Container

Kies van het grootste ruimste aanbod rolcontainers en bestel de meest geschikte afvalcontainer voor je restvuil. In het container gooi je al het de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas horen geen in het container. Tevens omtrent PMD sorteren hebben we het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande alle afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Die stromingen zouden vaak afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is beter voor de leefomgeving en het portemonnee.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal er altijd restvuil aanwezig zijn. Tracht het afvalstroompje dus beperkt eventueel te houden en je zult merken dat dit geldelijk voordelig is. Met vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min mogelijk restvuil over. In de het restafvalcontainer gooi je je al het onrecyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel doel vermeld producten weer te benutten als dat kan.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container rolcontainer geleegd moet zijn. U vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen uit tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Groningen Papier Container:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Groningen Papier Container

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want puur aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten welke omvang het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een aanvullend lediging of standaard een grootte grotere? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat helder wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Groningen Papier Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw afval ook goed voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Groningen Papier Container

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste locatie staan. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval steeds weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder minder als wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het is ten behoeve van het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potten en glasscherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het ruimte en massa veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er op je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je de aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Koop het beste containers voor jouw glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je hoe vaak ons de container zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er op een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in het vorm van geheim document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waarin het document exact erin past. Wanneer het documenten al binnen de container zitten, krijgen zij nog in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijd langs voor het container ledigen en de papier plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via het truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kun jij de documenten in het bak werpen. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.