Groene Container Wc Papier 🔴 7 SIMPELE FEITJES

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom heel klein toevallig te houden en je gaat zien dat dit geldelijk gunstig is. Via afval zo mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Groene Container Wc Papier

Selecteer van de grootste aanbod containers en bestel de de ideale container voor je je restafval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare afvalstoffen die je niet meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet in de de rest restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden hebben we de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Dit afvalstromen zouden vaak gescheiden verzameld geraken. Dat is beter voor het natuur en de geldtas.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afval ook scheidt, er zal er telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Poog het afvalstroompje heel beperkt eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil zo zoveel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo min eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest container werp je reeds het niet niet-recyclebare vuil die je geen extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het streefdoel beschreven producten weer te aanwenden waar dat het mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor containers zijn afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de omvang van afvalcontainer en hoevaak de afvalcontainer geleegd moet worden geraken. Jij vindt je alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, handig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Groene Container Wc Papier:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Groene Container Wc Papier

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te bepalen welke omvang het goed bij je past? Pak dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een extra leegmaken of regulier een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde andere rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit helder is. Zo kom je achteraf niet voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Groene Container Wc Papier

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval tevens beter voor het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Groene Container Wc Papier

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij het verlangde locatie staan. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel als wij afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en gewicht veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kunt dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Koop het beste bakken voor je glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie van één bak met 240 liters en met 900 liters. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kiest jij hoe frequent ons het bak zullen komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er op één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet wil in de de papierbak wil werpen. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het papier exact erin . Als het documenten eenmaal in het container zijn, krijgen ze nog in . Onze bestuurder komt eenmaal de zoveel tijdstip bij om de bak ledigen en het papier ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in de deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op transport is, loop je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.