Grey Container Kliko 🔥 14 ONGEBRUIKELIJKE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje heel minimaal eventueel te houden en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Grey Container Kliko

Selecteer van het grootste grootste aanbod rolcontainers en bestel de het ideale afvalcontainer voor je restafval. In het restafvalcontainer gooi je al het niet te recyclen vuil welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen niet thuis binnen het afvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen bezitten wij de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen dat in firma’s vrijkomen. Dit stromen mogen dikwijls apart opgehaald zijn. Dat is verbeterd betreffende het milieu en de portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er telkens restafval voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroompje zo klein mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus minimaal eventueel restafval over. In de de rest afvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen vuil die je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel bedoeling omschreven goederen opnieuw te gebruiken als dat mag.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom stroom van afval, de afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de de container ontleegd dient worden. Je vindt ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je gelijk tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen vrij in de verbranden die in meer of geringere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Grey Container Kliko:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Grey Container Kliko

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten welke maat het perfect bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een verschillende bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie helder is. Zo ben je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Grey Container Kliko

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Grey Container Kliko

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je container op de verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan één container voor glas essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor het jouw glasverval op ons. Je heeft de selectie uit een container van 240 liter en met negenhonderd liter. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak wij de bak komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie om het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er bij een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het document exact doorheen past. Als het documenten eenmaal in de bak zitten, krijgen niemand zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijd bij om het container te ledigen en het documenten ter plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de container door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kan je de papieren in het bak gooien. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.