Goedkope Afvalcontainer Huren Antwerpen ☑️ 13 MAKKELIJKE TIPS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom dus beperkt mogelijk te houden en je zal merken dat dit financieel voordelig is. Door afvalstoffen dus zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Goedkope Afvalcontainer Huren Antwerpen

Kies uit van de meest uitgebreide aanbod containers en koop de beste beste afvalcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de container werp je al de onrecyclebare vuil die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de de restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren bezitten we het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen die bij firma’s voortkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak apart opgehaald zijn. Dat is goed voor het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig zijn. Tracht dit afvalstroompje zo beperkt mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door vuil dus zoveel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over. In de de restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet binnen het restafvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel omschreven producten nogmaals te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container een rolcontainer voor?

De kosten voor containers zijn hangt af van de afvalstroom, de grootte van afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden. Je ontdekt alle prijzen op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame kracht. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen uit in de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Goedkope Afvalcontainer Huren Antwerpen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Goedkope Afvalcontainer Huren Antwerpen

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen welke maat het perfect bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere verschillende container betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit transparant is. Hierdoor ben je achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Goedkope Afvalcontainer Huren Antwerpen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw afval tevens beter voor het het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Goedkope Afvalcontainer Huren Antwerpen

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je container bij de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je jouw afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel minder indien wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat is ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de volume en ook massa veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht dan glazen te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van een container met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak ons het bak zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas te maken van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glas. Bij het verwerken doen we verschil onder blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er bij één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of contact .

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je dossiers niet wil in het papierbak wil werpen. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de vorm van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het document exact doorheen past. Als de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt ze meer bij . Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip langs voor de container ledigen en de documenten plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het bak door de truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kan je het documenten in de bak werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het vervoer is, loop je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.