Goedkope Afvalcontainer Den Haag ➡️ 12 MAKKELIJKE TIPS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom dus beperkt toevallig te houden en je gaat merken dat deze economisch voordeelgevend is. Met afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Goedkope Afvalcontainer Den Haag

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel het meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen het afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis in de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten wij het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen welke in ondernemingen ontstaan. Deze stromen zouden vaak apart verzameld zijn. Het is beter aangaande het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen tevens scheidt, er gaat telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Poog dit afvalstroom zo minimaal toevallig te bewaren en je zal opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Door afval heel veel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel minimaal toevallig restvuil over. In de het restafvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis binnen de container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het bedoeling vermeld producten nogmaals te benutten indien dat kan.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De tarieven tarieven voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte grootte van container alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet worden zijn. U ontdekt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen uit gedurende de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Goedkope Afvalcontainer Den Haag:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Goedkope Afvalcontainer Den Haag

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen die maat het goed bij je past? Neem dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen kennen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend legen of regulier een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Zo kom je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Goedkope Afvalcontainer Den Haag

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het scheiden van je afval tevens beter voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Goedkope Afvalcontainer Den Haag

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw container op het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel de beste containers voor je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit een container met 240 liter en met 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maand en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij het container komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat mag er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij je archief niet wil in het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de het vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het papier exact doorheen past. Als het papieren eenmaal in de container zitten, krijgt ze meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijd bij om de container te legen en de papier ter plaats vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin de bak door het truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.