Goedkoopste Bedrijfsafval Uren 🔴 11 LUCRATIEVE FEITJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo beperkt eventueel te houden en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door vuil heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Goedkoopste Bedrijfsafval Uren

Kies uit het grootste ruimste gamma rolcontainers en bestel de meest geschikte rolcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer gooi je al het niet onrecyclebare afval die je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet in de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten we de geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen dat bij firma’s ontstaan. Dit stromingen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dat is verbeterd aangaande het leefomgeving en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil ook scheidt, er zal er telkens restafval aanwezig voorkomen. Probeer dit afvalstroompje zo minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat het financieel voordelig is. Door vuil zo mogelijk toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare afval dat je niet verder kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet in de de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld artikelen opnieuw te benutten indien het mag.

Wat kost een een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor de afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van grootte van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd container geledigd moet zijn. U vindt ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een algemene plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen los in de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Goedkoopste Bedrijfsafval Uren:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Goedkoopste Bedrijfsafval Uren

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten wat omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een verschillende container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Hierdoor kom je achteraf nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Goedkoopste Bedrijfsafval Uren

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Goedkoopste Bedrijfsafval Uren

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt voor een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te goed dat is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het veel kleiner kracht dan glazen te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit één container van 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om glas te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en bont glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waarin het document exact erin past. Wanneer het papieren eenmaal binnen de container zitten, krijgt zij nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal in tijd bij voor het container legen en de papier ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan je het documenten in de bak gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.