Goedkoopste Afvalcontainer Kopen 🔥 3 OPVALLENDE FEITEN

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval heel beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afval heel veel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Goedkoopste Afvalcontainer Kopen

Kies uit bij de grootste aanbod containers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de het restafvalcontainer gooi je al het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen in het container. Eveneens voor PMD verdelen beschikken ons de geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen welke bij ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen kunnen vaak gescheiden opgehaald zijn. Dat is goed voor de leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook sorteert, er gaat altijd restvuil voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroompje dus klein toevallig te bewaren en je zult opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afval zo zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer werp je reeds het niet niet te recyclen vuil dat je niet meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet in de de restafvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling omschreven artikelen weer te aanwenden indien dat het lukt.

Wat kost een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de grootte afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van groene energie. Algemeen afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate echter in het milieu terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Goedkoopste Afvalcontainer Kopen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Goedkoopste Afvalcontainer Kopen

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten die grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een aanvullend legen of regulier een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf geen voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Goedkoopste Afvalcontainer Kopen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten te te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van je afval tevens goed voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Goedkoopste Afvalcontainer Kopen

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw container op het gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter milieu via je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los karton of ander papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je sorteert, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege het ruimte en gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kunt dus heel uit besparen op je afvalkosten. Het is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glasafval

Koop het beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de selectie uit een container met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er al één glascontainer startend bij €13 per maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier frequent ons de bak komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo worden glas bewerkt

Het veel kracht om het glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter een goede basis. Daar zit meestal circa 50% oud glazen in nieuw glas. Tijdens het bewerken maken we verschil onder wit, bruine, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet in het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent veel afval in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waar het document precies erin . Wanneer het documenten eenmaal in de bak zitten, krijgt zij meer in . Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijd bij voor de container legen en de papier plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin het bak via het truck zelf is opgeheven en geopend. De content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kan jij de documenten in de container werpen. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het vervoer is, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.