Glascontainer Wilrijk ᐅ 8 OPVALLENDE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je gaat zien dat het geldelijk gunstig is. Door vuil heel veel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Wilrijk

Kies bij het ruimste gamma containers en bestel de beste rolcontainer voor je restafval. In de rest container gooi je je reeds de niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis in het restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken ons het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromingen die bij firma’s vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak apart opgehaald worden. Het is verbeterd aangaande de milieu en het portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je vuil ook sorteert, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom heel klein eventueel te houden en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Door vuil dus zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare afval die je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel streefdoel vermeld producten opnieuw te benutten indien het lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer voor?

De tarieven van afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte van afmeting van container alsook hoevaak de container geledigd dient zijn. Jij ontdekt elke prijzen op de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een publieke plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Restafval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties los tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Glascontainer Wilrijk:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Glascontainer Wilrijk

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten welke maat het beste bij je past? Pak dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze vele jaren kennis met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra lediging of regulier een grootte groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere verschillende container betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je achteraf niet voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Glascontainer Wilrijk

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden uit uw afval tevens goed voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Glascontainer Wilrijk

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je container bij het verlangde locatie geplaatst. U beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton of ander document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het is tevens volledig te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor jouw glasverval op ons. Je heeft de selectie uit een bak met 240 liter en met 900 liters. Er is is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent ons het container zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Bij de verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook bont glas. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document exact erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen de container zitten, krijgt niemand zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip langs om de container legen en het papier plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content zal daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je de documenten in het container gooien. Jij hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.