Glascontainer Waregem ☑️ 7 SCHOKKENDE FEITEN

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval zo beperkt mogelijk te houden en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Waregem

Selecteer van het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de beste ideale rolcontainer voor je je restafval. In het restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen vuil dat je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten passen geen in de de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren bezitten wij de correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam voor elke afvalstromen dat binnen firma’s voortkomen. Dit afvalstromen kunnen meestal gescheiden ingezameld zijn. Dat is verbeterd voor het milieu en de geldtas.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je afval ook scheidt, er gaat telkens restvuil blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroompje zo klein toevallig te behouden en je zult zien dat het economisch voordelig is. Via afvalstoffen dus mogelijk eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de de restafvalcontainer gooi je al het onrecyclebare vuil dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. In de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel vermeld goederen nogmaals te gebruiken indien dat het mag.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De tarieven tarieven voor containers zijn hangt af van de de stroom van afval, de grootte van grootte van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container container ontleegd moet zijn. Jij ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen los in de verbranding die in bepaalde of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Glascontainer Waregem:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Glascontainer Waregem

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten die omvang het beste bij je aansluit? Neem dan even contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere bak betaalt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Hierdoor ben je achteraf niet voor nare verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Glascontainer Waregem

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Glascontainer Waregem

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het verlangde locatie staan. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je jouw vuilnis steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel minder kracht dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan één container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasverval op ons. Je hebt de keuze uit keuze van een container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij hoe frequent ons het container komen legen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de verwerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn op één veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of contact .

Wat mag er bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je je archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het document precies doorheen past. Als het documenten al in het bak zitten, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder komt eenmaal tijdstip langs om het container ledigen en het documenten ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarin het container via de truck zelf is opgetild en geopend. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.