Glascontainer Liedekerke ➡️ 10 SIMPELE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit economisch voordelig is. Met afval zo mogelijk eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Liedekerke

Kies uit uit de grootste assortiment containers en koop de beste rolcontainer voor je restafval. In de de rest container werp je al het de onrecyclebare vuil die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis in het container. Ook betreffende PMD verdelen hebben ons het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen die in ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen mogen meestal gescheiden verzameld zijn. Dat is beter betreffende het leefomgeving en het portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je vuil tevens verdeelt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer deze stroom van afval dus klein mogelijk te houden en je zult zien dat het financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet thuis in het restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven artikelen weer te benutten als dat kan.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De tarieven tarieven voor de containers zijn afhankelijk van de het afvalstroom, de grootte omvang van container en hoevaak de container geledigd rolcontainer ontleegd dient geraken. U ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de vele typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een openbare plaats staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Glascontainer Liedekerke:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Glascontainer Liedekerke

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te bepalen welke omvang het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit transparant is. Zo kom je later nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Glascontainer Liedekerke

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden uit uw afval tevens beter voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Glascontainer Liedekerke

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw container bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je je vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege de ruimte en gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse materialen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van een bak van 240 liter en met 900 liters. Er is is reeds één glascontainer startend bij €13 per maand en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent wij het bak komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht om glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens het bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn op één veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet wil in de de papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waarin het papier precies erin past. Wanneer het papieren al in het container zijn, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eens de zoveel tijd bij voor het bak te ledigen en het documenten ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kun jij de papieren in de bak werpen. Je heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.