Glascontainer Kopen 🔴 10 SCHOKKENDE WEETJES

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje heel minimaal mogelijk te behouden en je zal opmerken dat deze financieel voordelig is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Kopen

Kies uit uit het ruimste assortiment containers en koop het beste afvalcontainer voor je je restafval. In het afvalcontainer gooi je al het onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de het container. Ook omtrent PMD verdelen beschikken ons het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende elke afvalstromen welke in firma’s vrijkomen. Die stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld worden. Dat is beter voor de milieu en het geldtas.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil tevens scheidt, er zal er altijd restafval blijven zijn. Tracht deze afvalstroompje zo minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat deze economisch voordelig is. Met afval dus veel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen het afvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen niet in het container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven producten nogmaals te aanwenden als het kan.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroompje, de omvang van de container en hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geleegd dient geraken. Je vindt alle kosten op tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de vele varianten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbranden die in minstens of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Glascontainer Kopen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Glascontainer Kopen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen die maat het goed bij je aansluit? Haal dan snel aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wil je een keer een extra lediging of regulier een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor kom je later niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Glascontainer Kopen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens op kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval tevens goed voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Glascontainer Kopen

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren je container op het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je je vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval jezelf sorteert, des te beter dat is voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door de volume en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht dan glaswerk om te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele contracten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Koop de beste containers voor jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de selectie van een bak van 240 liters en ook met 900 liters. Er reeds een glascontainer startend bij €13 per maand en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe vaak ons het container zullen komen legen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het veel kracht om het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen wij verschil onder blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn op een heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact doorheen past. Als de papieren al in het bak zitten, krijgen zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens tijd langs om de bak legen en het papier plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kan je de papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.