Glascontainer Kerkrade ✔️ 8 SNELLE WEETJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval heel beperkt toevallig te houden en je zal merken dat het economisch voordelig is. Met vuil dus zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Kerkrade

Kies uit het grootste meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de beste ideale container voor je overblijvend afval. In de het afvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare vuil welke je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen geen in de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken wij het juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen welke in ondernemingen vrijkomen. Die stromen zouden vaak apart verzameld zijn. Het is goed aangaande het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroompje heel klein eventueel te bewaren en je zult merken dat het geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen dus veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restvuil over. In de afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afval dat je niet meer kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas horen geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het bedoeling omschreven goederen weer te aanwenden als dat kan.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De kosten voor de containers zijn hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geleegd moet worden geraken. U vindt je alle tarieven op de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de vele typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende giftige substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Glascontainer Kerkrade:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Glascontainer Kerkrade

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te bepalen die omvang het perfect bij je past? Pak dan snel aansluiting op met een van onze experts. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere rolcontainer aftikt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Glascontainer Kerkrade

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van uw afval ook beter voor het de milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Glascontainer Kerkrade

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer op de verlangde locatie staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je daarom vast waar je je afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe goed dat zal zijn voor het milieu en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door het ruimte en massa veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je het nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glasafval

Koop de beste containers voor je glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit één container met 240 liters en met 900 liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies jij hoe frequent ons de container zullen komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken van verse materialen. Glasafval is echter een goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij de verwerken maken wij verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn op één veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer het papieren al binnen het bak zijn, krijgen niemand zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal de tijd bij voor de container legen en de papier ter plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin de container via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in het deksel kun je de documenten in het container werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.