Glascontainer Erembodegem 🔥 6 VERBORGEN GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje heel klein mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen zo mogelijk eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Erembodegem

Selecteer uit het grootste grootste aanbod afvalcontainers en bestel de de ideale rolcontainer voor je je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je al de onrecyclebare afval welke je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, en ruiten thuishoren niet in de de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden beschikken wij het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen welke in firma’s voortkomen. Die stromen zouden dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dat is beter aangaande het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je vuil eveneens scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroompje heel minimaal mogelijk te bewaren en je zal zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restvuil over. Binnen het restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afval dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet binnen de container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling omschreven goederen nogmaals te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven van afvalcontainers zijn hangt af van de afvalstroom, de grootte afmeting van afvalcontainer alsook hoevaak de rolcontainer geleegd moet worden geraken. U vindt alle tarieven op de de.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de vat op een openbare plaats staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Gemengd afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige substanties uit gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Glascontainer Erembodegem:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Glascontainer Erembodegem

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen wat omvang het beste bij je past? Neem dan snel verbinding op met één van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect transparant is. Op deze manier ben je later niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Glascontainer Erembodegem

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw afval tevens beter voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Glascontainer Erembodegem

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je jouw afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving minder als we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je sorteert, des te beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Koop het beste containers voor je glasafval op onze dienst. Jij hebt de selectie van één bak van 240 liter en ook van 900 liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het container zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op één heel veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en in veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies doorheen past. Als het documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen niemand zij meer in handen. Onze chauffeur arriveert eens tijdstip langs voor de bak legen en het papier plekke vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kun je het documenten in het container werpen. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op vervoer gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.