Gewicht Restafval 🔥 3 VERRASSENDE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval heel beperkt toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gewicht Restafval

Kies van het grootste meest uitgebreide assortiment containers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare vuil dat je geen extra kan verdelen. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen binnen het container. Tevens betreffende PMD verdelen bezitten we de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Die stromingen kunnen vaak apart verzameld worden. Dit is goed voor het milieu milieu en het geldbeugel.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroompje zo minimaal mogelijk te houden en je gaat opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het container gooi je al het het niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de de container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld artikelen nogmaals te benutten als dat het kan.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de rolcontainers afhankelijk hangt af van de de afvalstroom, de grootte van omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet geraken. Jij vindt ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de vele varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een algemene plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen uit tijdens de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Gewicht Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Gewicht Restafval

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan selecteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten welke omvang het perfect bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een extra lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier raak je later niet voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Gewicht Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg divers aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Gewicht Restafval

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je container op het gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd moet te zijn. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat is ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door de volume en ook gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit één bak met tweehonderdveertig liters en van 900 liters. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij hoe frequent wij de bak zullen komen legen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen wij verschil onder wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of verbinding .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en op veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je archief beschermd vernietigt is. Na vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de de papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de vorm van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het document exact erin past. Als de documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand zij meer bij . Onze bestuurder komt eens in de tijdstip langs om het bak ledigen en het papier ter plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij de container via het truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kun je het documenten in de container werpen. Je hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.