Gewicht Afvalcontainer ✔️ 13 OPMERKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus klein toevallig te houden en je zult merken dat deze economisch gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gewicht Afvalcontainer

Selecteer bij de grootste gamma containers en bestel de ideale container voor je je restafval. Binnen de afvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afval welke je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet thuis in het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten wij de juiste juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit stromen mogen dikwijls afzonderlijk opgehaald worden. Dit is verbeterd betreffende de natuur en het geldtas.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je vuil tevens verdeelt, er gaat telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer het afvalstroompje zo beperkt toevallig te houden en je zal zien dat deze economisch voordelig is. Met afvalstoffen heel zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de het afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen vuil die je geen meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven artikelen weer te benutten als dat kan.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De tarieven voor de containers zijn hangt af van het afvalstroom, de grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container rolcontainer ontleegd moet geraken. U ontdekt elke tarieven op tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen vrij in de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur belanden. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Gewicht Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Gewicht Afvalcontainer

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan kiezen voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te ramen wat maat het goed bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer legen of regulier een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit helder is. Zo ben je later niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Gewicht Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook op kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Gewicht Afvalcontainer

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de container geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval door het ruimte en massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Je hebt de selectie uit een container van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent wij het bak komen ledigen. wij biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het veel energie voor het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken we verschil onder blank, bruine, groene en bont glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er op een veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van archief. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies doorheen past. Als het documenten al binnen het bak zitten, krijgt niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijdstip langs voor de container te ledigen en de papier ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan je het papieren in het bak werpen. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.