Gemeente Westland Afval Kalender ☑️ 13 BEWEZEN ZAKEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom dus minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met vuil zo mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Westland Afval Kalender

Kies uit bij het ruimste assortiment rolcontainers en bestel het ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare afval welke je geen verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en ruiten horen niet in de het afvalcontainer. Ook omtrent PMD scheiden bezitten ons het correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromen die bij firma’s vrijkomen. Deze stromingen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dit is beter aangaande het natuur en het geldtas.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog deze afvalstroom dus minimaal eventueel te houden en je zal zien dat het geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo minimaal eventueel restvuil over. Binnen de rest container gooi je al het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten passen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen mogelijk mogelijk te sorteren. In de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven goederen nogmaals te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom, de grootte afmeting van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container container geledigd moet worden zijn. U ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige substanties los gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Gemeente Westland Afval Kalender:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Gemeente Westland Afval Kalender

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten die grootte het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer lediging of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere rolcontainer neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier ben je achteraf niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Gemeente Westland Afval Kalender

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval tevens beter voor het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Gemeente Westland Afval Kalender

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel als we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof is geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval je scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door het volume en massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kan dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van een container met tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij de bak zullen komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet wil in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies doorheen . Als het documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip langs om het container te legen en de papier ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan jij de documenten in het container werpen. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.