Gemeente Nuenen Afvalcontainer ✔️ 4 ONGEBRUIKELIJKE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Poog dit afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zal merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo veel toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Nuenen Afvalcontainer

Selecteer uit de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de het afvalcontainer gooi je al het niet te recyclen vuil dat je geen meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas passen geen in de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen beschikken we de geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die bij ondernemingen ontstaan. Dit stromen zouden vaak gescheiden opgehaald geraken. Dat is goed voor de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil tevens sorteert, er zal telkens restvuil blijven voorkomen. Tracht deze stroom van afval dus klein eventueel te bewaren en je zult zien dat het economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus zo weinig mogelijk restafval over. In de de restafvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare afval die je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen binnen het afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat de bedoeling omschreven goederen weer te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container container voor?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd dient zijn. Je vindt je ieder kosten op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen vrij in de verbranding die in minstens of geringere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Gemeente Nuenen Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Gemeente Nuenen Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te schatten die grootte het beste bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een extra lediging of standaard een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde andere bak betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Gemeente Nuenen Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Gemeente Nuenen Afvalcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe frequent de container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege de ruimte en ook massa veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie dan glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de selectie van één container van 240 liters en ook met 900 liters. Er is is al een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de afval kiest jij op welke manier frequent wij de container komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel kracht voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens de verwerken doen wij verschil onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet in de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het document exact doorheen past. Als het documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgt niemand zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens de tijd langs om de container te legen en het papier plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de bak door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klep in het deksel kan je het documenten in de bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.