Gemeente Nissewaard Afvalcontainer Duurlaan ☑️ 3 OPMERKELIJKE TRUCS

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo beperkt mogelijk te bewaren en je zal merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Nissewaard Afvalcontainer Duurlaan

Kies bij het grootste aanbod rolcontainers en koop de beste beste afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de afvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren geen binnen de container. Tevens omtrent PMD verdelen hebben wij de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor ieder afvalstromen welke in firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen kunnen meestal afzonderlijk ingezameld worden. Dat is goed voor de natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je vuil tevens sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog dit stroom van afval zo minimaal eventueel te houden en je gaat opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Met vuil dus veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het container gooi je al de onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen binnen de rest restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel vermeld goederen opnieuw te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor de rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroompje, de grootte van afmeting van container alsook hoe vaak de container geledigd moet geraken. Jij vindt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene energie. Restafval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit gedurende de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Gemeente Nissewaard Afvalcontainer Duurlaan:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Gemeente Nissewaard Afvalcontainer Duurlaan

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten wat grootte het beste bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij exact wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect transparant is. Hierdoor kom je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Gemeente Nissewaard Afvalcontainer Duurlaan

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel uitgebreid assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder vlug vol. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Gemeente Nissewaard Afvalcontainer Duurlaan

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container op de verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval je sorteert, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kan daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat je de nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasverval op ons. Jij hebt de selectie van één bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maand en deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kies jij hoe vaak ons de bak zullen komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Bij de bewerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij je archief niet wil in de het papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten geheime informatie en dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer de papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen niemand zij nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijdstip bij voor het bak ledigen en de papier plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het bak door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kan jij het documenten in de container werpen. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op vervoer gaat, loop je niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.