Gemeente Houten Pmd Afval ᐅ 10 OPMERKELIJKE TRUCS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval dus minimaal mogelijk te behouden en je gaat merken dat het economisch gunstig is. Met vuil zo zoveel eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Houten Pmd Afval

Kies uit het grootste assortiment afvalcontainers en bestel de beste beste container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het container werp je al het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten passen geen binnen de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken ons het geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen welke bij bedrijven vrijkomen. Dit afvalstromen mogen vaak afzonderlijk opgehaald worden. Dat is goed aangaande het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval tevens sorteert, er gaat telkens overblijvend afval blijven bestaan. Poog deze afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat het geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. Binnen de container gooi je reeds de onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet binnen de rest container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven producten weer te gebruiken als het mag.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor containers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom stroom van afval, de omvang van rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer ontleegd moet geraken. Je vindt elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Gemeente Houten Pmd Afval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Gemeente Houten Pmd Afval

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan kiezen voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen die maat het perfect bij je aansluit? Neem dan even contact op met één van onze specialisten. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve container aftikt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie helder is. Zo kom je achteraf geen voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Gemeente Houten Pmd Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers aanbod van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Gemeente Houten Pmd Afval

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer op het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak het container geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu via jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Los karton of verschillend papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat het is voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en massa heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht dan glazen te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas los, zoals bij de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor het je glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit één bak van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kies jij hoe vaak ons de container komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel energie voor het het glas te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Bij het verwerken maken wij verschil onder blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er op een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jouw archief niet in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact erin past. Als de documenten al binnen de bak zijn, krijgt zij nog in . Onze bestuurder komt eenmaal tijd bij voor het container te ledigen en het documenten plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het container door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kun je de documenten in de bak gooien. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.