Gemeente Haaksbergen Afvalcontainer ✔️ 5 BEWEZEN FEITEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval zo minimaal eventueel te bewaren en je zal merken dat het financieel voordeelgevend is. Via vuil heel mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Haaksbergen Afvalcontainer

Kies uit bij het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de beste beste container geschikt voor je restvuil. Binnen de restafvalcontainer gooi je al de onrecyclebare afval welke je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen in de de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden hebben ons de correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromingen die in bedrijven vrijkomen. Dit stromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Het is verbeterd aangaande het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afval tevens sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig voorkomen. Probeer dit stroom van afval dus beperkt mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit financieel voordelig is. Door vuil zo veel mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare afval welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel beschreven goederen nogmaals te benutten als het kan.

Wat kost een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk van het stroom van afval, de grootte van omvang van container alsook hoe vaak de container rolcontainer geleegd moet worden worden. Jij vindt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Gemengd afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties uit tijdens de verbranden die in minstens of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Gemeente Haaksbergen Afvalcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Gemeente Haaksbergen Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten die grootte het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, zoals we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor ben je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Gemeente Haaksbergen Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het scheiden uit je afval ook beter voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Gemeente Haaksbergen Afvalcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de container geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, des te beter dat is voor de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het door de ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kan daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen te produceren uit verse materialen.

Ontstaat daar op je onderneming veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor glas restafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit een bak van 240 liter en van 900 liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak wij de bak zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil onder blank, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er op een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je dossiers niet in de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de documenten al binnen het container zijn, krijgt zij nog in . Onze bestuurder arriveert eens in de tijd langs om het container te ledigen en het papier plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan jij het papieren in de container werpen. Jij heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.