Gemeente Gouda Afval ✔️ 3 MAKKELIJKE HACKS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval zo beperkt eventueel te behouden en je zult zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo zoveel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Gouda Afval

Kies uit uit het grootste gamma containers en koop het beste afvalcontainer voor je je restvuil. In de afvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen vuil die je niet extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten passen geen binnen het afvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen hebben wij de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Die afvalstromen kunnen dikwijls apart ingezameld zijn. Dit is goed voor het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afval ook scheidt, er gaat steeds restvuil aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroom heel klein toevallig te houden en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door vuil heel veel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min mogelijk restvuil over. Binnen de rest container werp je al de niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel doel vermeld producten nogmaals te benutten waar dat het mag.

Wat kost een een container container voor?

De kosten van afvalcontainers zijn hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte omvang van de rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd rolcontainer ontleegd moet zijn. U vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een openbare plaats staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het milieu komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Gemeente Gouda Afval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Gemeente Gouda Afval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten die grootte het goed bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere bak betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie transparant is. Op deze manier raak je later nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Gemeente Gouda Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment met containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook goed voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Gemeente Gouda Afval

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw container op het gewenste plek staan. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu veel indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval je sorteert, des te goed dat is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder te splitsen pakt het vanwege de ruimte en gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasverval op ons. Je hebt de selectie van een bak met 240 liter en met 900 liter. Er al één container voor glas vanaf €13 elke maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier frequent ons de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas te produceren van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag wel er bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het document precies erin past. Wanneer de papieren al binnen het container zijn, krijgen niemand ze nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal tijd bij om de container legen en de papier ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het bak door de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun jij het papieren in de container gooien. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op vervoer is, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.