Gemeente Alphen Aan Den Rijn Afvalcontainer Vol 🔥 14 SIMPELE WEETJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom zo minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Alphen Aan Den Rijn Afvalcontainer Vol

Kies uit van het meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de de beste ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de rest container gooi je reeds de onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen in de de rest afvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden beschikken ons de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen die bij ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen kunnen dikwijls apart verzameld geraken. Dit is verbeterd betreffende de leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend voorkomen. Poog dit afvalstroom dus klein eventueel te houden en je gaat opmerken dat dit financieel gunstig is. Via afval dus zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal mogelijk restafval over. In de de rest restafvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval welke je niet extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in het container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld producten nogmaals te gebruiken waar het lukt.

Wat kost een een container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte grootte van container en hoevaak hoe vaak de de container geleegd dient worden. Je vindt je alle kosten op de de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Gemeente Alphen Aan Den Rijn Afvalcontainer Vol:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Gemeente Alphen Aan Den Rijn Afvalcontainer Vol

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te schatten wat grootte het goed bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer leegmaken of regulier een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je later geen voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Gemeente Alphen Aan Den Rijn Afvalcontainer Vol

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Gemeente Alphen Aan Den Rijn Afvalcontainer Vol

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer op het verlangde locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom vast waar je je afval altijd weg kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval je sorteert, des te goed dat zal zijn voor de milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door de ruimte en ook gewicht veel plaats in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Komt er op jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten omdat je het nummer bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glasafval

Koop het beste bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de selectie van één container van 240 liters en van 900 liter. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak ons het container komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier precies erin . Als het papieren al in de container zitten, krijgt ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eens in zoveel tijd bij voor de bak te legen en de papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal daarna meteen vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun je de papieren in de container gooien. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.