Geinpregneerd Hout Restafval ☑️ 15 OPVALLENDE FEITJES

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Poog het afvalstroom zo minimaal eventueel te houden en je gaat merken dat deze economisch voordelig is. Via vuil dus zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Geinpregneerd Hout Restafval

Kies uit het meest uitgebreide aanbod containers en koop het beste afvalcontainer voor je je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je al het het niet te recyclen vuil welke je geen verder kan sorteren. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet thuis in de de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden beschikken ons de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromingen dat binnen bedrijven voortkomen. Dit stromen zouden meestal afzonderlijk opgehaald worden. Het is verbeterd voor de natuur en het portemonnee.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval ook scheidt, er gaat altijd restvuil blijven zijn. Poog dit afvalstroompje heel klein eventueel te behouden en je gaat zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Via vuil dus mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de de afvalcontainer gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je niet meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen in de de container.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven goederen weer te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor?

De kosten van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom, de omvang van de container en hoe vaak de de container geledigd container ontleegd moet worden worden. Jij ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei giftige materialen los gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Geinpregneerd Hout Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Geinpregneerd Hout Restafval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te ramen die grootte het perfect bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is deze uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere andere container aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Hierdoor raak je naderhand nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Geinpregneerd Hout Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je afval tevens goed voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Geinpregneerd Hout Restafval

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer op het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder als we afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Los doosjes of ander document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te goed dat het is ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het door de ruimte en gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kan dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de beste bakken voor je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze van een container met tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent wij de container zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens het bewerken doen we verschil onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er op één veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het document exact doorheen past. Als het documenten eenmaal binnen de bak zitten, krijgen niemand ze nog bij . Onze chauffeur arriveert eens in tijd bij voor het bak ledigen en het papier plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de container door het truck zelf is opgetild en geopend. De content wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kun je het papieren in het container gooien. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.