Frans Roos Containerverhuur 🔥 9 SIMPELE WEETJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer het stroom van afval zo minimaal eventueel te bewaren en je zal zien dat deze geldelijk voordelig is. Met afval zo zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Frans Roos Containerverhuur

Selecteer van het grootste ruimste gamma afvalcontainers en bestel het ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de container werp je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen in de het container. Ook voor PMD verdelen bezitten wij de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromingen die binnen ondernemingen voortkomen. Dit stromingen zouden meestal apart ingezameld zijn. Dat is goed aangaande de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te houden en je zult zien dat het geldelijk voordelig is. Met vuil dus mogelijk toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo zo weinig eventueel restafval over. Binnen de rest container gooi je reeds de niet te recyclen vuil die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven producten nogmaals te benutten waar het mag.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De prijzen voor afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van de container en hoe vaak de de container geledigd moet worden geraken. Jij ontdekt elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de container op een algemene plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen uit gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Frans Roos Containerverhuur:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Frans Roos Containerverhuur

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen die omvang het beste bij je past? Neem dan even contact op met één van onze experts. Met onze langdurige kennis met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Zo raak je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Frans Roos Containerverhuur

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel uitgebreid aanbod met containers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het scheiden uit uw afval ook beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Frans Roos Containerverhuur

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw container op het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je afval steeds weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel als we afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het is voor de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder te splitsen pakt het door de ruimte en ook massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel het beste bakken voor het je glasafval op onze dienst. Jij heeft de selectie van één container van tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent ons de container zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas te maken uit verse materialen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en bont glas. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het document precies erin past. Als de documenten al in het container zijn, krijgt zij meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijd bij voor het bak te ledigen en de papier plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kan jij de documenten in het container gooien. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.