Feil Rolcontainer 🔴 6 LUCRATIEVE WEETJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Poog deze stroom van afval heel klein eventueel te bewaren en je zult zien dat het economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Feil Rolcontainer

Kies uit bij de grootste gamma rolcontainers en bestel de de ideale afvalcontainer voor je je restafval. In de restafvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet thuis in het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken we het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen die in bedrijven ontstaan. Dit stromingen zouden dikwijls apart opgehaald worden. Het is verbeterd voor de leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel beperkt toevallig te behouden en je zal zien dat dit geldelijk voordelig is. Met afval dus veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus minimaal eventueel restvuil over. Binnen het restafvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de doel omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container een container container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor de containers afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de grootte grootte van de container alsook hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd dient geraken. Jij vindt alle prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke substanties los in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu terecht komen. Dus moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Feil Rolcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Feil Rolcontainer

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te bepalen die grootte het beste bij je aansluit? Pak dan even aansluiting op met één van onze experts. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve container betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je later geen voor nare onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Feil Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers aanbod van containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw afval ook beter voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Feil Rolcontainer

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom zeker waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder indien we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Ook kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit een bak met 240 liters en ook met 900 liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe vaak wij de container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie voor het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groene en ook bont glas. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in de de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het document precies doorheen . Als de papieren al binnen de bak zijn, krijgt niemand ze nog bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijd bij voor het bak te ledigen en de papier plekke te vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de bak door de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in het deksel kun jij de documenten in het container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op transport is, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.