Etensresten Restafval 🔴 12 SIMPELE ZAKEN

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval dus klein mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval zo zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Etensresten Restafval

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en koop het ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen afval die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, swill, en ruiten thuishoren niet binnen de rest container. Eveneens betreffende PMD verdelen hebben ons de juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande elke afvalstromingen die bij firma’s voortkomen. Die stromen zouden vaak apart verzameld geraken. Het is beter voor de natuur en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe prima je je afval ook scheidt, er gaat altijd overblijvend afval blijven zijn. Tracht deze afvalstroompje zo beperkt toevallig te bewaren en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Via afval zo veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min eventueel restafval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen afval die je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen in de de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven artikelen weer te gebruiken indien dat mag.

Wat kost een container container voor?

De kosten van rolcontainers zijn hangt af van de het afvalstroompje, de omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd dient worden. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je gelijk tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene stroom. Algemeen afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige stoffen uit tijdens de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het milieu komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Etensresten Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Etensresten Restafval

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen wat maat het goed bij je aansluit? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een verschillende bak neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier raak je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Etensresten Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Etensresten Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt er bij je bedrijf veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor je de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasafval bij onze dienst. Je hebt de selectie van een container met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Op basis van de afval kies jij hoe frequent ons het container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een goede basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Tijdens de bewerken doen we verschil onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de de papierbak wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer de papieren eenmaal in het bak zitten, krijgt zij nog in . Onze chauffeur komt eens zoveel tijdstip langs voor de bak te ledigen en de documenten plaats te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kun je de papieren in het container gooien. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.