Eenmalig Papiercontainer Huren ☑️ 9 SCHOKKENDE WEETJES

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom heel minimaal mogelijk te houden en je zult opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Via vuil heel veel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Eenmalig Papiercontainer Huren

Kies uit van het grootste grootste assortiment afvalcontainers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer voor je restvuil. In de restafvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas passen niet thuis in de het container. Ook voor PMD sorteren beschikken wij het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande alle afvalstromingen welke binnen firma’s ontstaan. Deze afvalstromen zouden dikwijls afzonderlijk ingezameld zijn. Het is verbeterd betreffende het milieu milieu en het geldtas.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval ook scheidt, er gaat altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer het stroom van afval zo beperkt toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Door vuil heel mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de het container.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel omschreven producten opnieuw te benutten als dat het mag.

Wat kost een een container container voor?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers zijn afhangend van de het afvalstroom, de afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd moet worden. U ontdekt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en rap een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van groene energie. Algemeen afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen los tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Eenmalig Papiercontainer Huren:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Eenmalig Papiercontainer Huren

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen wat maat het goed bij je aansluit? Neem dan even contact op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer legen of regulier een maatje groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere bak aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je later nooit voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Eenmalig Papiercontainer Huren

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor mag je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te zamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden van je afval ook goed voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Eenmalig Papiercontainer Huren

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uur je container bij de verlangde locatie staan. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus vast dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en massa veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht dan glaswerk om te maken van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten omdat je het aantal containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van één container met 240 liter en ook met 900 liter. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het container zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Er zitten meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij de bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groen en ook bont glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en in veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je 100% garantie dat je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je archief niet in het papiercontainer wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier precies erin . Als het documenten eenmaal in het container zijn, krijgt niemand ze nog in . Onze chauffeur arriveert eens in zoveel tijd bij om de bak legen en de papier plekke te vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het container via het truck zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kan jij het documenten in de bak werpen. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op transport is, loopt je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.