Doorzichtige Afvalzakken 🔴 15 BEWEZEN WEETJES

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je zult merken dat deze geldelijk gunstig is. Door afval heel mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Doorzichtige Afvalzakken

Kies uit uit het grootste grootste gamma rolcontainers en bestel de de ideale container geschikt voor je restvuil. In de afvalcontainer gooi je je al het de niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas passen geen binnen de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren hebben wij de juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande ieder afvalstromingen die binnen firma’s ontstaan. Die afvalstromen zouden dikwijls apart opgehaald zijn. Dit is verbeterd betreffende het milieu milieu en het portemonnee.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom dus minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval zo veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo min mogelijk restvuil over. Binnen de rest container gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afval welke je geen meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen in de de rest container.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het streefdoel beschreven artikelen nogmaals te benutten indien het lukt.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd dient geraken. Jij vindt je elke tarieven op de de.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Doorzichtige Afvalzakken:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Doorzichtige Afvalzakken

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen wat maat het beste bij je past? Pak dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een verschillende bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Doorzichtige Afvalzakken

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Doorzichtige Afvalzakken

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur je container op de gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je dus vast dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege de ruimte en massa veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kan dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder energie dan glazen te produceren uit verse materialen.

Komt er op je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit een container met 240 liter en met 900 liter. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kiest jij hoe vaak ons het container komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet in het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het papier exact erin past. Wanneer het documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze bestuurder komt eenmaal tijd bij voor het bak te ledigen en het papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij de container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kan jij de papieren in de bak gooien. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.