Doet Een Bedrijfsafval Kapot ➡️ 5 VERBORGEN FEITJES

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval zo beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval dus mogelijk eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Doet Een Bedrijfsafval Kapot

Kies uit uit het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de beste container geschikt voor je restvuil. Binnen de rest container gooi je je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen binnen het container. Ook betreffende PMD verdelen hebben wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromen welke binnen firma’s voortkomen. Deze afvalstromen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dit is verbeterd aangaande het milieu leefomgeving en het portemonnee.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er telkens restafval aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroom dus klein eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Via vuil dus veel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de restafvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel omschreven goederen weer te benutten als dat het lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroompje, de omvang van de rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd container geledigd moet zijn. U vindt je elke prijzen op de de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen los in de verbranding die in meer of kleinere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Doet Een Bedrijfsafval Kapot:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Doet Een Bedrijfsafval Kapot

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te ramen wat maat het perfect bij je aansluit? Haal dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een extra legen of standaard een maatje grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere container neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Doet Een Bedrijfsafval Kapot

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Doet Een Bedrijfsafval Kapot

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je jouw afval altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te beter dat zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat jij het nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liter. Er is al een glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het container zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er op een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best goed regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in de vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het document exact erin . Als de papieren al in het container zijn, krijgen zij nog in . Onze chauffeur arriveert eens in tijdstip langs om de bak ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij de documenten in de container werpen. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.