Dar Afvalpas Restafval Containerpark 🔴 9 VERRASSENDE FEITEN

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat deze financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel zoveel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Dar Afvalpas Restafval Containerpark

Selecteer bij de ruimste assortiment containers en koop het ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten passen niet binnen de rest container. Eveneens omtrent PMD scheiden bezitten wij de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande elke afvalstromen dat bij bedrijven vrijkomen. Die stromen zouden dikwijls gescheiden verzameld geraken. Het is beter voor het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er gaat altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom zo beperkt toevallig te behouden en je zal zien dat het financieel voordeelgevend is. Via vuil dus mogelijk eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de container gooi je reeds het onrecyclebare afval welke je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de de container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling vermeld goederen weer te gebruiken als het kan.

Wat kost een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor de afvalcontainers zijn afhangend van de de afvalstroom, de afmeting van container en hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd moet zijn. U vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen uit gedurende de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Dar Afvalpas Restafval Containerpark:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Dar Afvalpas Restafval Containerpark

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te ramen welke omvang het beste bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Zo kom je later geen voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Dar Afvalpas Restafval Containerpark

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel gevarieerd aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden uit je vuilnis ook beter voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Dar Afvalpas Restafval Containerpark

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel indien wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Los karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en massa veel ruimte in de bedrijfsafval in. Jij kunt dus heel besparen in je afvalkosten. Het is bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het veel kleiner energie dan glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt er bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende periodes qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het container zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het veel kracht om het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er bij een veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of contact .

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet in de het papierbak wil werpen. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het document precies erin past. Als het papieren eenmaal in het container zijn, krijgt zij meer in . Onze bestuurder arriveert eens in tijdstip langs voor de container legen en het documenten ter plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het bak via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kan je de documenten in het bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op transport gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.