Cure Plastic Restafval Eindhoven ➡️ 8 SIMPELE HACKS

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom dus beperkt eventueel te behouden en je zult zien dat dit financieel voordelig is. Met afval dus zoveel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Cure Plastic Restafval Eindhoven

Kies uit bij het meest uitgebreide assortiment containers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je restafval. Binnen het container gooi je al het het niet niet te recyclen afval dat je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen niet in de de rest container. Eveneens betreffende PMD verdelen hebben we het correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen dat bij bedrijven ontstaan. Die stromingen mogen dikwijls gescheiden verzameld geraken. Dit is beter betreffende de leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afval tevens scheidt, er zal er steeds restvuil blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval zo beperkt eventueel te behouden en je zult zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met vuil dus veel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo minimaal toevallig restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare vuil die je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen in de afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te verdelen. In de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling omschreven producten weer te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor de containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd moet geraken. Jij vindt je ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige substanties los in de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Cure Plastic Restafval Eindhoven:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Cure Plastic Restafval Eindhoven

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten wat maat het beste bij je aansluit? Neem dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra lediging of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde verschillende container aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Cure Plastic Restafval Eindhoven

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Cure Plastic Restafval Eindhoven

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel als wij afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, des te beter dat zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege het volume en massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is een container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit een bak van 240 liter en ook van 900 liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest je hoe frequent ons het container komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het veel energie voor het het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de het papierbak wilt werpen. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waar het document precies doorheen . Wanneer de papieren al in de container zijn, krijgen zij nog in . Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij voor het container legen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de container via het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Jij hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.