Containerverhuur Zwevegem 🔥 9 VERRASSENDE FEITEN

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval heel beperkt mogelijk te houden en je gaat zien dat deze economisch voordelig is. Via afval zo zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Zwevegem

Kies uit van het meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel het beste container geschikt voor je restafval. Binnen de afvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het container. Eveneens omtrent PMD sorteren beschikken we de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor alle afvalstromen die bij firma’s ontstaan. Die afvalstromen mogen meestal gescheiden ingezameld geraken. Dat is goed betreffende de milieu en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend zijn. Probeer deze afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Met vuil heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restafval over. In de de afvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet binnen het afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat de streefdoel beschreven producten opnieuw te benutten als dat het kan.

Wat kost een een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De kosten van rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geleegd moet zijn. U vindt je alle tarieven op de de.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Containerverhuur Zwevegem:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Containerverhuur Zwevegem

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te schatten wat omvang het beste bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra legen of regulier een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een verschillende rolcontainer betaalt. Wij achten het essentieel dat dit duidelijk is. Zo kom je naderhand niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Containerverhuur Zwevegem

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je containers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Containerverhuur Zwevegem

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren jouw container op het gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je dus zeker waar je jouw afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Los doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het door de volume en massa heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende periodes qua drukte? wij werkt met flexibele contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze van één bak van tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en deze worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent wij het container komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter één goede grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij de verwerken doen we verschil tussen blank, bruine, groene en bont glas. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er bij één veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je dossiers niet in de het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier exact erin . Wanneer de papieren eenmaal binnen het bak zitten, krijgen niemand zij nog bij . Onze bestuurder arriveert eens de tijdstip langs voor het container legen en het papier ter plekke te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de bak via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kun je het documenten in het container werpen. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.