Containerverhuur Voorne Putten 🔴 5 OPVALLENDE WEETJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom zo minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit financieel gunstig is. Met vuil dus zoveel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Voorne Putten

Kies uit het meest uitgebreide assortiment containers en bestel de het beste afvalcontainer voor je je restafval. In het afvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare afval welke je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen geen binnen de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden hebben we de juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande alle afvalstromen die bij firma’s ontstaan. Deze stromingen zouden meestal gescheiden opgehaald worden. Het is verbeterd voor het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat telkens restafval aanwezig zijn. Probeer deze afvalstroompje zo minimaal toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afval zo veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het bedoeling vermeld goederen weer te benutten waar dat mag.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers zijn afhankelijk van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte afmeting van rolcontainer en hoe vaak de de afvalcontainer geledigd moet worden worden. U vindt je alle kosten op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen uit in de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Containerverhuur Voorne Putten:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Containerverhuur Voorne Putten

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten die maat het goed bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze experts. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een alternatieve container aftikt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je later niet voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Containerverhuur Voorne Putten

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Containerverhuur Voorne Putten

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer op het gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe frequent het container geledigd moet te zijn. Zo ken je dus vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege het volume en ook massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het veel minder kracht dan glazen te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de horeca, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende periodes qua drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de beste bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van een container met tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak ons het bak zullen komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel energie om glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Bij de verwerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er bij één veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de papieren al in het container zitten, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur komt eens de tijdstip bij voor de container legen en het documenten ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun jij het papieren in het bak gooien. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op het transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.