Containerverhuur Olen ☑️ 7 SIMPELE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom zo beperkt toevallig te bewaren en je gaat zien dat deze economisch gunstig is. Met vuil zo zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Olen

Selecteer uit het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de de beste beste afvalcontainer voor je restvuil. In de afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare vuil dat je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen binnen de restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen hebben we de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen die binnen bedrijven voortkomen. Die stromingen kunnen dikwijls afzonderlijk opgehaald worden. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je afval eveneens verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval zo klein mogelijk te houden en je zult merken dat deze financieel gunstig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo minimaal eventueel restvuil over. Binnen het afvalcontainer gooi je al het het niet te recyclen afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet binnen het container.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel beschreven producten opnieuw te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van containers afhankelijk hangt af van het stroom van afval, de grootte van grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd moet worden zijn. U ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je gelijk in het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij gedurende de verbranding die in meer of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Containerverhuur Olen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Containerverhuur Olen

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te schatten welke omvang het goed bij je past? Haal dan even contact op met een van onze experts. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra legen of standaard een maatje groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit transparant is. Hierdoor raak je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Containerverhuur Olen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een heel divers aanbod van containers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens op kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Containerverhuur Olen

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw container bij de gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe frequent de container geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw afval altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel als we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los karton of ander document
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege het volume en ook gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming veel glasafval los, zoals in de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor het je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van één container van 240 liter en ook met 900 liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest jij hoe frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie om glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen we verschil onder blank, bruin, groen en gemengd glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag er bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet in de de papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het document precies erin past. Wanneer de papieren eenmaal in de bak zitten, krijgt zij nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijd bij voor de bak te legen en de papier ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het container door de truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan jij de documenten in de bak gooien. Je hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het transport gaat, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.