Containerverhuur Merelbeke 🔥 3 OPMERKELIJKE HACKS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroompje heel minimaal mogelijk te bewaren en je zult merken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Merelbeke

Kies uit van de grootste gamma afvalcontainers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer werp je al het niet te recyclen afvalstoffen welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren hebben ons de juiste geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen welke bij ondernemingen ontstaan. Dit stromen kunnen meestal apart opgehaald zijn. Het is verbeterd betreffende de natuur en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je vuil eveneens verdeelt, er zal er altijd restvuil aanwezig zijn. Tracht dit afvalstroom zo minimaal eventueel te behouden en je zult opmerken dat het financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo min eventueel restafval over. Binnen de afvalcontainer werp je al het het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen geen in de container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel vermeld producten nogmaals te benutten als het lukt.

Wat kost een een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroompje, de grootte van afmeting van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container ontleegd dient geraken. U vindt elke prijzen op de de.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je direct in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen vrij tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur belanden. Daarom moeten we blijven streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Containerverhuur Merelbeke:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Containerverhuur Merelbeke

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen welke omvang het perfect bij je past? Pak dan even verbinding op met een van onze specialisten. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Hierdoor raak je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Containerverhuur Merelbeke

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Containerverhuur Merelbeke

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw afval steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kunt dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van een bak van 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de glasafval kiest jij hoe vaak wij het bak komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het veel kracht om het glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je archief niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier exact erin past. Als het papieren eenmaal in de container zijn, krijgt niemand ze nog in . Onze chauffeur komt eenmaal de tijd langs voor het container ledigen en het documenten plekke vernielen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het bak door het truck zelf is opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kan jij het documenten in de container werpen. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.